AFM

De AFM houdt toezicht op de financiële markten. Zij houden toezicht op het sparen, beleggen, verzekeren en het lenen. Voor AFM is het van belang dat het publiek, het bedrijfsleven en de overhoud vertrouwen hebben in de financiële markten. Daarbij komt kijken dat de marketen op een duidelijke en eerlijke manier werken. De AFM werkt onafhankelijk maar is daarbij wel verbonden met de overheid. Het bestuur van de AFM wordt namelijk gekozen door het ministerie van Financiën. Ook is het ministerie politiek verantwoordt voor de AFM.


← Woordenboek