Conjunctuur

De conjunctuur is de op- en neergang van de economie. Deze op- en neergang komt door de vraag en aanbod naar goederen. Een conjunctuurgolf beslaat gemiddeld een periode van zeven Ć  tien jaar.

Binnen een conjunctuur zijn er verschillende fases. Als de conjunctuur hoger is dan de trend is er sprake van hoogconjunctuur, is de conjunctuur lager dan de trend dan is er sprake van laagconjunctuur.


← Woordenboek