Deposito

Een deposito is een rekening waarbij een belegger geld bij een bank onderbrengt voor een vaste periode. Het geld op de rekening wordt pas na afloop van  het afgesproken termijn weer vrij beschikbaar voor de rekeninghouder. Over het geleende bedrag wordt gedurende de looptijd een rente betaald. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag tot enkele jaren.


← Woordenboek