Dividend

Het dividend is het bedrag dat de aandeelhouders ontvangen uit de jaarwinst van de onderneming. Het dividend kan uitgekeerd worden als contant dividend of stockdividend. Contant dividend is het uitbetalen van dividend in de vorm van geld. Het stockdividend is het uitbetalen van dividend in de vorm van aandelen van de onderneming. Hierdoor krijgen aandeelhouders meer aandelen in de onderneming.


← Woordenboek