Kapitaalcoëfficiënt

Het kapitaal coëfficiënt geeft aan hoeveel eenheden kapitaal er nodig zijn om een eenheid nationaal product voort te brengen. Het kapitaalcoefficient wordt berekend door de waarde van de kapitaalgoederen te delen door het nationale inkomen

Kapitaalgoederen / Nationale inkomen


← Woordenboek