ING heeft staatssteun bijna afgelost

ING betaalt op 31 maart het voorlaatste deel van de staatssteun af aan de Nederlandse Staat. Het gaat om een bedrag van 1,225 miljard euro. Het bedrag is opgebouwd uit 817 miljoen euro aflossing en 408 miljoen euro rente en premie.

ING heeft dit dinsdag bekend gemaakt. Het laatste bedrag van 1,025 miljard euro wordt uiterlijk in mei 2015 betaald. De Europese Commissie heeft afgesproken met ING om eind maart 100 miljoen euro meer terug te betalen dan in november 2012. De Europese Commissie ziet toe op een eerlijke concurrentie.

Het bedrag van 100 miljoen euro meer heeft te maken met een rentevoordeel dat ING heeft gehad door een vervroegde aflossing van twee leningen.  Deze moesten van de toezichthouder gebruikt worden om de staatssteun sneller af te lossen.

Aflossingsplan

ING is in 2008 gesteund door de Nederlandse staat met een kapitaalinjectie. De kapitaalinjectie bedroeg 10 miljard euro en moest er voor zorgen dat ING door de kredietcrisis heen zou komen. Het bedrag van 10 miljard euro wordt terugbetaald volgens een overeengekomen aflossingsplan. Deze overeenkomst is gemaakt met de Europese Commissie en ING. Het bedrijf verwacht volgend jaar het volledige bedrag terug te hebben betaald, inclusief de rente en premie van 3,5 miljard euro. Ook heeft de ING een herstructurering opgedragen gekregen na staatssteun vanuit Brussel. Deze herstructurering moet uiterlijk in 2018 zijn afgerond.