Woordenboek

In dit financiële woordenboek vindt je een overzicht van de meest gebruikte termen en woorden binnen deze website en de financiële wereld.

Zo raak je gemakkelijk wegwijs in de wereld van wisselkoersen, valuta en handelsbeurzen of zoek je snel de betekenis of achtergrondinformatie over een term op.

Toevoegingen? Neem gerust contact met ons op voor suggesties!

Een aandeel is een deel van het kapitaal van een onderneming. De aandeelhouder is de eigenaar van een aandeel, en daarmee ook mede-eigenaar van een onderneming. Over de aandelen kan een aandeelhouder winstuitkering in de vorm van dividend ontvangen.


De denominatie is de waarde die vermeld staat op een munt of bankbiljet. Deze waarde wordt bepaald door de instantie, vaak een nationale bank, die het geld uitgeeft. De waarde van een munt of biljet is dus afhankelijk van de denominatie, de waarde die erop gedrukt is. Denominaties kunnen per valuta verschillen.


Een binaire optie is een vorm van een financiële optie waarbij het gedrag van een bepaalde markt wordt voorspeld. De keuzes voor de voorspellingen zijn stijgen of dalen en bij een goede voorspelling wordt de inleg met rendement uitbetaald. Bij een foute voorspelling is de belegger zijn gehele inleg kwijt.


ISO 4217 is de internationale standaard voor munteenheden. De munteenheden worden aangeduid met drielettercodes, waarvan de eerste twee vaak overeenkomen met de landcode gevolgd door de naam van de munt.

De ISO-code voor de United States Dollar is bijvoorbeeld USD en die van de Britse pond is GBP. De drielettercode van de Euro is EUR.


De Financial Times Stock Exchange, kortweg FTSE 100, is de index van de 100 belangrijkste bedrijven van de London Stock Exchange. In de index zijn 100 bedrijven opgenomen waarvan de Royal Dutch Shell twee keer is opgenomen, resulterende in 101 aandelen.


De London Stock Exchange is de Britse effectenbeurs gehuisvest in London. De beurs behoort tot een van de grootste beurzen ter wereld en heeft veel Britse en internationale bedrijven genoteerd.


Een sleutelvaluta is een munteenheid die in het Internationaal Handelsverkeer veel vertrouwen krijgt. Door dit vertrouwen hebben veel overheden en bedrijven hun reserves in deze valuta staan. Ook wordt de sleutelvaluta gebruikt om de pariteit van andere valuta uit te drukken.


Pariteit wordt gebruikt om de vastgestelde waarde van een bepaalde valuta in de sleutelvaluta uit te drukken. Dit wordt veelal gebruikt bij gekoppelde valuta.


Op 23 juni 2016 werd in het Verenigd Koninkrijk een referendum gehouden over het vertrek uit de Europese Unie. Een kleine meerderheid stemde voor het vertrek, wat resulteerde in de zogenoemde Brexit (Britain Exit).


De Amsterdam Exchange Index (AEX) is het gewogen gemiddelde van de 25 aandelen met de grootste waarde op de Amsterdamse effectenbeurs. Belangrijke en bekende fondsen in de index zijn Royal Dutch Shell en Unilever.

De AEX Index bestaat ruim 30 jaar als onderdeel van de Amsterdamse Effectenbeurs. Deze beurs wordt gezien als de oudste handelsbeurs ter wereld. De effectenbeurs is eigendom van NYSE Euronext. De AEX Index (oorspronkelijk EOE Index) werd in 1983 ingevoerd, naar Amerikaans voorbeeld.

Bekijk direct: AEX koers.


De AFM houdt toezicht op de financiële markten. Zij houden toezicht op het sparen, beleggen, verzekeren en het lenen. Voor AFM is het van belang dat het publiek, het bedrijfsleven en de overhoud vertrouwen hebben in de financiële markten. Daarbij komt kijken dat de marketen op een duidelijke en eerlijke manier werken. De AFM werkt onafhankelijk maar is daarbij wel verbonden met de overheid. Het bestuur van de AFM wordt namelijk gekozen door het ministerie van Financiën. Ook is het ministerie politiek verantwoordt voor de AFM.


De AMX is de afkorting van de Amsterdam Midkap Index. De AMX is de Amsterdamse effectenbeurs voor de middelgrote aandelen. De grootste 25 aandelen zijn opgenomen in de AEX. De daaropvolgende 25 aandelen (nummer 26 t/m 50) zijn opgenomen in de AMX.

De AMX bestaat sinds 4 oktober 1995. Het woord Midkap is een samentrekken van ‘midden’ en ‘kapitalisatie’.

Bekijk de AEX koers.


Appreciatie is een stijging van de valutakoers ten opzichte van een andere munteenheid. De stijging van de koers komt door de vraag en aanbod van de valuta. Het tegenovergestelde van appreciatie is depreciatie. Depreciatie is een daling van de koers van een munteenheid ten opzichte van een andere munteenheid.


Bear market is een lange periode van dalende aandeelkoersen. Een bear market komt vaak voor in een recessie of in een periode die afstevent op een recessie. In deze situaties anticiperen beleggers op een teruglopende economie, hierdoor dalen de waarden van de aandelen.

Het tegenovergestelde van een bear market is een bullmarkt.


De Bel 20 bestaat uit de 20 belangrijkste Belgische aandelen die gezamenlijk de Belgische beursindex vormen. De BEL 20 bestaat uit de meest representatieve en belangrijke aandelen in België. Deze aandelen worden gekozen door een beurscommissie. De BEL 20 staat genoteerd op de effectenbeurs van Euronext.


Een beleggingsfonds is een verzamelnaam van effecten voor beleggers.

Een beleggingsfonds vindt vaak plaats bij een naamloze vennootschap. Beleggers kopen aandelen van de naamloze vennootschap en kopen daarmee indirect effecten (zoals aandelen, obligaties, etc.).

Er zijn verschillende soorten beleggingsfondsen zoals aandelenfondsen, mixfondsen, vastgoedfondsen en obligatiefondsen. Een aandelenfonds bevat alleen aandelen, een mixfonds bevat verschillende effecten, een vastgoedfonds bevat alleen vastgoed en een obligatiefonds bevat alleen obligaties.


De beursindex is een koersgemiddelde van de belangrijkste aandelen tezamen. De beursindex wordt voornamelijk gebruikt als graadmeter voor de stemming op de beurs. Voorbeelden van beursindexen zijn de AEX-index, de Dow Jones-index, de CAC-40 en de bel 20-index.


De beurswaarde is de totale waarde van een beursgenoteerde onderneming aan de hand van aandelen. De beurswaarde is de totale waarde van aandelen van één onderneming. Deze waarde wordt berekent door het vermenigvuldigen van het aantal aandelen maal de actuele beurskoers.

Een andere definitie voor de beurswaarde is marktkapitalisatie.


De biedkoers is de prijs die een koper nu bereid is te betalen voor een aandeel.


In dit stadium is het nog steeds de vraag: is de Bitcoin een blijvertje of een hype? Een vraag waar niemand nog een antwoord op heeft. De Bitcoin is echter het eerste echte digitale betaalmiddel, gebaseerd op een ingewikkeld model. Het concept werd jaren geleden al door een Japanse student beschreven en is inmiddels groot geworden.

In 2013 explodeerde de Bitcoin koers. Bitcoins worden gedolven door middel van ‘mining’, wat betekent dat met rekenkracht van computers nieuwe Bitcoins gedolven worden. Dit principe is een analogie naar het delven van goud in mijnen.

De afkorting van de Bitcoin is BTC. Inmiddels kun je al op veel plaatsen betalen met de Bitcoin.


De Bitcoin Foundation is een organisatie die zich inzet voor de Bitcoin. Zij zetten zich in voor de standaardisatie, bescherming en de promotie van de bitcoin wereldwijd. De Bitcoin Foundation is een stichting zonder winstoogmerk.

De stichting is geregistreerd in Washington DC en heeft een postadres is Seattle, WA. De stichting streeft haar doelen na met behulp van particulieren en bedrijven wereldwijd welke geld doneren in de vorm van bitcoins.


Een broker is de tussenpersoon tussen de effectenhandelaar en de beurs. Brokers faciliteren vooral het kopen/verkopen van valuta of aandelen.


De CAC-40 is een gewogen index gebaseerd op de 40 meest verhandelde Franse ondernemingen. Deze 40 meest verhandelde Franse ondernemingen staan genoteerd op de effectenbeurs van de Euronext. De CAC-40. De afkorting CAC staat voor Cotation Assisté Continue.


De conjunctuur is de op- en neergang van de economie. Deze op- en neergang komt door de vraag en aanbod naar goederen. Een conjunctuurgolf beslaat gemiddeld een periode van zeven à tien jaar.

Binnen een conjunctuur zijn er verschillende fases. Als de conjunctuur hoger is dan de trend is er sprake van hoogconjunctuur, is de conjunctuur lager dan de trend dan is er sprake van laagconjunctuur.


De constante koers is de koers die banken of grote financiële instellingen elkaar aanrekenen wanneer ze grote hoeveelheden vreemde valuta verhandelen.

Formeel wordt de constante koers ook wel gedefinieerd als de interbancaire koers. De koers heeft de naam interbancaire koers gekregen omdat deze koers alleen gehanteerd wordt door banken en grote financiële instellingen. Het is dus geen toeristenkoers, omdat de consumenten kunnen geen valuta aan de koers kopen. In het echte leven is dit ook wel te zien als groothandels- en kleinhandelsprijzen. De interbancaire koers wordt ook vaak gebruikt in kranten en media.


Een deposito is een rekening waarbij een belegger geld bij een bank onderbrengt voor een vaste periode. Het geld op de rekening wordt pas na afloop van  het afgesproken termijn weer vrij beschikbaar voor de rekeninghouder. Over het geleende bedrag wordt gedurende de looptijd een rente betaald. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag tot enkele jaren.


Depreciatie is een daling van de koers van een munteenheid ten opzichte van een andere munteenheid. De koersdaling komt door de vraag en aanbod van de valuta. Het tegenovergestelde van depreciatie is appreciatie. Appreciatie is een stijging van de valutakoers ten opzichte van een andere munteenheid.


Devaluatie is de waardevermindering van een munt dat officieel erkent is door een centrale bank of regering. Devaluatie komt vaak voor wanneer een land niet kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Door de devaluatie van de munt wordt het exporteren van goederen goedkoper.


Het dividend is het bedrag dat de aandeelhouders ontvangen uit de jaarwinst van de onderneming. Het dividend kan uitgekeerd worden als contant dividend of stockdividend. Contant dividend is het uitbetalen van dividend in de vorm van geld. Het stockdividend is het uitbetalen van dividend in de vorm van aandelen van de onderneming. Hierdoor krijgen aandeelhouders meer aandelen in de onderneming.


De dividendbelasting is de belasting van 15% over het uitgekeerde dividend. De belasting wordt ingehouden op de dividenduitkering. De dividendbelasting betreft een voorheffing op de inkomensbelasting.


Wanneer we het over ‘de Dollar’ hebben, gaat het meestal om de US Dollar (USD, symbool: $). Dat geldt ook in dit artikel. De US Dollar als munt is wijdverbreid en wordt in vele landen als officiële danwel als onofficiële munt gehanteerd. De munt is het officiele betaalmiddel in de Verenigde Staten en vindt daar ook ook haar oorsprong.

Met name in landen met een hoge inflatie wordt de Dollar veel gebruikt. Met de Euro is de Dollar de populairste valuta ter wereld. De Dollar heeft echter een veel grotere impact in het dagelijks leven van veel mensen wereldwijd. Op de beurs gaan beide muntsoorten in de regel nek-aan-nek.


De Dow Jones is een index samengesteld uit 30 grote liquide ondernemingen uit de EMU-landen die verhandeld worden op de New York Stock Exchange (NYSE). De 30 ondernemingen worden geselecteerd door Dow Jones en de Wall Street Journal.

De Dow Jones is de afkorting van Dow Jones Industrial Average. Charles Dow is de oprichter van de index, deze werd op 26 mei 1896 voor het eerst gepubliceerd.


Effecten is een verzamelnaam voor verhandelbare waardepapieren. Een effect kan bijvoorbeeld een aandeel, obligatie, optie, stockdividend of iets dergelijks zijn.

De eerste effecten werden verhandeld in Amsterdam. Dit waren aandelen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Deze aandelen werden verhandeld om reizen te financieren. Dit gebeurde in het begin van de zeventiende eeuw.


De Euro (symbool: €) is de officiële munt binnen de zogenaamde Eurozone. De Euro wordt binnen de Europese Unie (EU) gebruikt door landen die zich hierbij aangesloten hebben. Er zijn binnen Europa enkele landen die de Euro (nog) niet ingevoerd hebben, zoals het Verenigd Koninkrijk, enkele Scandinavische landen en Zwitserland. Naast de Dollar behoort de Euro tot de belangrijkste valuta wereldwijd.


Euronext is een combinatie van de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon. NYSE Euronext is de officiële benaming van de Euronext effectenbeurs.

De Euronext is de eerste keer dat drie verschillende landen tot een enkele effectenbeurs waren gefuseerd. Dit fenomeen is ontstaan op 22 september 2000.


Forex staat voor de engels term Foreign Exchange, wat zoveel betekent als ‘handel in (vreemde) valuta’. Forex behelst dus de handel in buitenlandse valuta met als doel hier geld aan te verdienen. De Forex-handel is dus nauw gerelateerd aan de handel op aandelenbeurzen.

Lees meer over forex en online forex brokers.


Bij een grenswisselkantoor wissel je de ene valuta in voor de andere in contanten. Grenswisselkantoren vind je in de regel op vliegvelden en stations, maar ook op plaatsen waar veel toeristen komen.


De Japanse yen is de nationale munt van Japan. Van de Japanse Yen zijn er zowel munten als biljetten. De munten die gehanteerd worden zijn 1, 5, 10, 50, 100 en 500 yen. De biljetten die voorkomen zijn 1.000, 2.000, 5.000 en 10.000 yen. De officiële afkorting voor de yen is JPY, het latijnse schrift gebruikt als afkorting ¥.


Het kapitaal coëfficiënt geeft aan hoeveel eenheden kapitaal er nodig zijn om een eenheid nationaal product voort te brengen. Het kapitaalcoefficient wordt berekend door de waarde van de kapitaalgoederen te delen door het nationale inkomen

Kapitaalgoederen / Nationale inkomen


De koers is een prijs van effecten op een bepaald moment. De koers komt tot stand op een beurs of markt. Effecten waar een koers voor kan worden vastgesteld zijn bijvoorbeeld: aandelen, obligaties, opties, vreemde valuta, etc.


De laatkoers is de prijs waarbij verkopers bereid zijn het effect te verkopen.


Bij liquidatie is er sprake van gehele of gedeeltelijke bedrijfsbeëindiging. Het is het opheffen van een bedrijf, door een faillissement bijvoorbeeld.


Mt. Gox was de grootste Bitcoin exchange ter wereld. De Mt. Gox is begonnen met het handelen van ‘magix the gathering’ attributen. Na verloop van tijd is de Mt. Gox overgegaan in het verhandelen van Bitcoins. De Mt. Gox was gevestigd in Tokyo, met een kantoor en een serverpark.

Begin 2014 vroeg Mt. Gox faillissement aan na het kwijtraken van een grote hoeveelheid Bitcoins.


De NASDAQ is een elektronische (virtuele) beurs. Het is een computergestuurd systeem dat de actuele prijzen weergeeft van de aandelen. Op de NASDAQ worden voornamelijk aandelen van technologische bedrijven verhandeld.

NASDAQ is de afkorting voor National Association of Securities Dealers Automated Quotations (Nederlands: Nationale Associatie van Effectenhandelaren Automatische Prijsstelling).


Een obligatie is het bewijs van deelname aan een obligatielening. De obligatiehouder ontvangt een vast rentepercentage over het geleende bedrag. Aan het einde van de looptijd ontvangt de obligatiehouder zijn hoofdsom weer terug. Een obligatie kan op de effectenbeurs verhandeld worden.

Er zijn verschillende obligaties waaronder obligaties met zero coupon, geïndexeerde obligaties, converteerbare obligaties en eeuwigdurende obligaties (perpentuals).

Obligaties worden door instellingen uitgegeven om vermogen aan te trekken. Dit vermogen kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor investeringen.


De pond is het officiële betaalmiddel in het Verenigd Koninkrijk. De pond is een munt met een rijke historie en heeft de reputatie een zeer stabiele valuta te zijn. Dat is dan ook een van de redenen waarom het Verenigd Koninkrijk tot nu toe niet de Euro heeft ingevoerd, als een van de weinige toonaangevende Europese landen op de financiële markten.


De provisie is een vergoeding die wisselkantoren rekenen voor het wisselen van een bepaalde valuta voor andere valuta. De provisie wordt vaak gerekend bij zowel de aankoop als de verkoop van een vreemde valuta.

De provisie wordt vaak verkregen aan de hand van marges. De wisselkantoren kunnen de Amerikaanse dollar bijvoorbeeld kopen 1,20 euro, en verkopen voor 1,30. De marge tussen de inkoopprijs en de verkoopprijs wordt gezien als de provisie. De provisie wordt ook vaak gedefinieerd als commissie.


Het rendement is de opbrengst van een belegging of investering in samenhangend met het geïnvesteerde bedrag. Het rendement wordt uitgedrukt als percentage van het belegde kapitaal of van de koers.


De SEC is een Amerikaanse beurscommissie dat toezicht houdt op de Amerikaanse beurzen. SEC is de afkorting van Securities and Exchange Commission.

De SEC is een onafhankelijk orgaan. Het kent een groot aantal regels, genaamd de SEC-rules. Het overtreden van deze regels is strafbaar. In sommige gevallen is er bij het overtreden van de regels zelfs sprake van een misdrijf in de zin van de strafwet.

De SEC heeft parallellen met de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM).


Troy ounce is een eenheid dat gebruikt wordt voor edele metalen, zoals goud bijvoorbeeld. Het is een gewicht van exact 31,1034768 gram. Eén troy ounce is één twaalfde van een troy pound.

Internationaal gezien wordt de waarde van een troy ounce afgezet tegenover de Dollar of de Euro. De verschillende troy ounce eenheden hebben volgende de ISO 4217 een eigen afkorting (zoals de Euro EUR is). XAG is een troy ounce zilver, XAU is een troy ounce goud, XPD is een troy ounce palladium en XPT is een troy ounce platina.


Een valuta is een betaalmiddel of geldsoort dat officieel geldig is in een land. Geldige valuta zijn in de ISO 4217 opgenomen. De ISO definieert drielettercodes voor valuta. De drielettercode van de euro is bijvoorbeeld EUR.


De verkoopkoers is de waarde van een bepaalde valuta uitgedrukt in een andere valuta. Het is bijvoorbeeld de koers van de Euro uitgedrukt in Amerikaanse Dollars. De verkoopkoers wordt ook wel gedefinieerd als de laatkoers.


De volatiliteit is een maatstaf voor de beweeglijkheid van een koers. Het is de afwijking van een koers ten opzichte van het gemiddelde. Beleggers zien volatiliteit als maatstaf voor het risico dat gelopen wordt. Bij een hoge volatiliteit is er sprake van een sterke afwijking van de koers ten opzichte van het gemiddelde. Bij lage volatiliteit is er sprake van een kleine afwijking van de koers ten opzichte van het gemiddelde.


Wall Street is de straat waarin de NYSE Euronext gevestigd is. De NYSE Euronext wordt vaak aangeduid als Wall Street.


Wisselkoers is de waarde van een munt uitgedrukt in een andere munteenheid. In de financiële wereld komen de wisselkoersen tot stand op de valutamarkt.

De wisselkoers kan op twee manieren worden genoteerd, de directe en de indirecte manier. De directe manier geeft de waarde van een valuta in een andere valuta aan, bijvoorbeeld 1 EUR = 1,22 USD. De indicatieve wisselkoers is de koers die dagelijks om 14.15 wordt vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB)

De wisselkoers speelt een grote rol bij de internationale en nationale handel. De centrale bank en de overheid let daarom scherp op de werking van de valutamarkt.


Yield is het rendement van een kapitaalinvestering. Het rendement uit een kapitaalinvestering wordt uitgedrukt in een percentage. De opbrengst bestaan vaak uit dividend of rente. De opbrengst uit dividend wordt ook wel het dividendrendement genoemd.


De zwevende wisselkoers is een wisselkoers waarin de valuta in de markt mag fluctueren. De waarde van de valuta fluctueert door een vrij spel van vraag en aanbod op de internationale valutamarkt. Voorbeeld voor zwevende wisselkoersen zijn de Amerikaanse dollar en de euro.


De Zwitserse frank is de munteenheid die in Zwitserland en Liechtenstein wordt gebruikt. De Zwitserse frank wordt wereldwijd aangeduid met de code CHF. De Zwitserse frank is te verdelen in honderd rapen.

Zwitserland behoort al jaren bij de Europese Unie maar maakt geen gebruik van de euro. Hiermee beoogt Zwitserland haar neutrale positie te waarborgen.